ahmetturkan.gen.tr

HAYATTAN DERSLER

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Home İSLAM OKUMALAR Zamana Yemin Olsun!

Zamana Yemin Olsun!

e-Posta Yazdır PDF

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Asra (zamana) yemin ederim ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak îmân edip sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnâdır.” (Asr, 1-3)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“İki nîmet vardır ki, insanların çoğu bu nîmetleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat ve boş vakit.”(Buhârî, Rikâk, 1.)

Konumuzun başındaki zamana yemin ile başlayan bu sûrede; îman, sâlih amel, hakkı ve sabrı yaşayıp tavsiye etmekle değerlendirilmeyen zamanların, israf edilmiş olduğu ve ağır bir hüsrâna sebebiyet vereceği bildirilmektedir. Bununla birlikte, zamanı hakkıyla değerlendiren kullardan istisnâ kaydıyla bahsedilmesi de, insanların çoğunun bu hususta gaflet içinde bulunduklarına işaret edilmektedir.

Bir hadîs-i şerîfte ise şöyle buyrulmaktadır:

“Kıyâmet gününde dört şeyden sorgulanmadıkça, kulun ayakları yerinden kımıldamaz:
1. Ömründen; onu ne ile yok etti?
2. Gençliğinden; onu nerede çürüttü?
3. Malından; onu nereden kazandı ve nereye sarf etti?
4. İlimden; onunla ne yaptı?” (Tirmizî, Kıyâme, 1)

İslâm âlimleri, ilâhî hesâba mevzu olan en mühim nîmetlerin neler olduğu hususunda farklı îzahlarda bulunmuşlardır:

İbn-i Mes’ûd (ra) bunların, “emniyet, sıhhat ve boş vakit” olduğunu söylemiş;

Muâviye bin Kurre de, “Kıyâmet günü en şiddetli hesap, boş vaktin hesâbıdır.” buyurmuştur. (Bursevî, X, 504)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Adl: Çok adil olan, asla zulmetmeyen, kullarına da âdil olmayı, adaletle davranmayı emreden demektir.

Kısa Günün Kârı

Geçen zamanlarımız, ne kadar Allâh’ın rızâsına muvâfık hâl ve davranışlar içinde geçti? “Yarın yaparım diyenler helâk oldu” denilmiştir. Yarını olmayan bir günün her an gelebileceğini hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Nitekim bir kabristana gitsek, orada kendimizden daha küçük yaşta vefat etmiş nicelerinin mezar taşlarına rastlayabiliriz. Dolayısıyla ölümün yaşı yoktur, herkes ölebilecek yaştadır. Ölüme her an hazırlıklı olmak şarttır.

Lügatçe

îzah: Açıklama.

"İki Gün Bir Değil" mail servisi bir ALTINOLUK hizmetidir.

KaynaK : www.2g1d.com

 

REKLAMLAR

Web Site Tasarımı

Yönetim Panelli Website Tasarımlarınız için

0532 307 60 09

 

 

İSTATİSTİKLER

OS : Linux c
PHP : 5.3.28
MySQL : 5.5.57-cll
Zaman : 07:48
Ön bellekleme : Etkisizleştirildi
GZIP : Etkisizleştirildi
Üyeler : 205
İçerik : 843
Web Bağlantıları : 2
İçerik Tıklama Görünümü : 1013836

Haberler

MADEM O' VAR HER ŞEY VAR.....

BEDİÜZZAMAN.................