ahmetturkan.gen.tr

HAYATTAN DERSLER

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Home İSLAM OKUMALAR ALİMLER BİRLİKLERİNİN “OKULLARDA YOGA” KONUSUNDAKİ ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

ALİMLER BİRLİKLERİNİN “OKULLARDA YOGA” KONUSUNDAKİ ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

e-Posta Yazdır PDF

Son günlerde basında ve sosyal medyada okullarda Çocuk Yogası etkinliği

yapılmasına resmi izin verildiğine dair haberlerin yaygınlaşması üzerine, aşağıda zikri geçen

Alimler Birlikleri olarak ortak bir basın açıklaması yaparak bu konuda kamuoyunu

bilgilendirmeyi uygun gördük.

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun da aldığı kararda belirttiği gibi; “Yoga, Hinduizm ve

Budizm’de kişiye birtakım ilâhî bilgiler ve yetenekler kazandırarak, onun arınmasına ve

hakikate ulaşmasına aracı olması amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Son yıllarda ülkemizde

bedensel egzersiz ve psikolojik terapi faaliyetleri görünümünde yaygınlaşan yoga

merkezlerinin önemli bir kısmı kendilerini bu dinlerden ayrıştırarak bağımsız yoga

uygulayıcısı oldukları söylemiyle faaliyet göstermektedirler. Ancak yoganın dinî bir yönünün

bulunmadığı ve zihinsel arınmayı amaçlayan alıştırmalar olduğu söylemi tam olarak gerçeği

yansıtmamaktadır. Çünkü Hint dinlerinde yoga, dinî bir uygulama olarak varlığını

sürdürmektedir. (“Brahmanizm”, DİA, VI, 331) Buna göre bir Müslümanın, başka bir dinin

inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek, yoga yapması uygun değildir.”

Görüldüğü gibi Yoga sadece bir meditasyon, dinlenme ve zihinsel arınma uygulaması

olmayıp aynı zamanda inanç ve dini boyutu olan Hint ve Uzak Doğu menşeli bir inanç ritüeli

olmasının yanı sıra, putperest inançların yaygın olduğu bir coğrafyaya ait bir kültür

unsurudur. Her ne kadar son yıllarda bir özenti sonucu Yoga eğitimi başta özel anaokulları

olmak üzere bazı eğitim kurumlarında yaygınlaşmışsa da toplumumuzun bu konuda yeteri

kadar bilinçlendirilmediği açıktır.

Yüce dinimiz İslam, arınmanın Yoga gibi bize yabancı etkinliklerle değil; Tefekkür,

Allah’ı zikretmek, huşu ile namaz kılmak, gece teheccüde kalkmak, oruç tutmak vb.

ibadetlerle olabileceğini öğretmektedir. Ayrıca İslam kültüründe ruh eğitimi, nefis terbiye ve

tezkiyesini sağlayan Tasavvuf mektebimiz vardır.

Toplumu aydınlatma ve yanlışlardan dönülmesi hususunda hatırlatma görevi bulunan

hocalar/alimler olarak bizler, okullarda yoga eğitimine karşı olduğumuzu ve bu eğitimin

masum olmadığını, batıl bir dinin ve kültürün parçası olduğunu inanıyoruz.

Dolayısıyla yavrularımızın bu dini ve kültürel dejenerasyona tabi tutulmamaları

hususunda yetkilileri gerekli hassasiyeti göstermeye ve okullarda çocuk yogası yapılmasına

dair izni iptal etmeye ısrarla davet ediyoruz.

Alim/hocalardan müteşekkil üyelerimizin konuyla ilgili yüksek hassasiyetleri üzerine

bu ortak açıklamayı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ediyoruz.

Abdulvahab Ekinci - UMAD (Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği Başkanı)

M. Tayyip Elçi - MEDAV (Medrese Alimleri Vakfı) Başkanı

Abdullah Cihangir - ESAB (Ehl-i Sünnet Alimler Birliği) Başkanı

 

REKLAMLAR

Web Site Tasarımı

Yönetim Panelli Website Tasarımlarınız için

0532 307 60 09

 

 

İSTATİSTİKLER

OS : Linux c
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.6.45
Zaman : 12:34
Ön bellekleme : Etkisizleştirildi
GZIP : Etkisizleştirildi
Üyeler : 27719
İçerik : 1128
Web Bağlantıları : 2
İçerik Tıklama Görünümü : 1331228

Haberler

Mevlana Derki...!

 

"İnsanda Güzel olan yüzdür, Yüzde Güzel olan gözdür, ama insanı insan yapan;

Ağzından çıkan sözdür"